Roasted spring carrot, warm salmon carpaccio, langoustine sabayon, pistachio